domingo, 31 de enero de 2010

El gallego naceu nel noreste da peninsula ibérica entros rios Navia i el Miño

"El gallego naceu nel Noroeste da Peninsula Ibérica, entros rios Navia i Miño, os territorios primeiramente poblados por tribus galaicas."

"Das Galegische hat Seine wiege im Nordwesten der Iberischen Halbinsel zwischen dem Navia und dem Unterlauf des Miño, d.h. in dem von den ehemaligen Gaelleci besiedelten Gebeit."

(Lexikon der Romanistischen Linguistik)


Autores:
sábado, 16 de enero de 2010

Os concellos máis occidentales de Asturias falan úa variante da llingua gallega


Os concellos máis occidentales de Asturias falan unha variante da lingua galega, tal como se pode apreciar nos xa cláxicos artigos de Dámaso Alonso sobre aspectos desta área del "galego exterior" ou nas investigacióis recentes levadas a cabo polo Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago prá elaboración del ALGa (Atlás Lingüístico Galego), así como nas memorias de licenciatura a teses de doutoramento realizadas nos anos setenta e oitenta principalmente nas universidades de Oviedo e de Amsterdam.


Esta galeguidade lingüística, incuestinable científicamente, non se tuvo en conta na redacción del Estatuto de Autonomía de Asturias, aprobado en decembro de 1981, pois nos artigos 4 e 10.1 únicamente se fala da protección, promoción, difusión e incorporación voluntaria al ensino del "bable en sus diversas variantes"


Benigno Fernández BrañaA mdga foi distinguida nel ano 1992 coel
"Premio Celanova Casa dos Poetas" da Fundación Curros Enriquez