domingo, 1 de abril de 2012

«existe úa total desigualdá xurídica» entre os «gallegoparlantes da comunidá gallega e os que falan variedades dialectales de esta llingua en Asturias, León e Zamora».«Existe úa total desigualdá xurídica» entros «gallegoparlantes da comunidá gallega e os que falan variedades dialectales de esta llingua en Asturias, Lleón e Zamora».

El Fiscal Superior de Galicia califica de «limbo xurídico» a situación dos "falantes de gallego da comarca del Navia-Eo» insistindo en que  a Xunta debería traballar mediante acordos cos gobernos limítrofes pra «fomentar e salvaguardar el gallego destas zonas». «No con ánimo territorial expansivo» sinón pra  «evitar a desaparición das variedades lingüísticas del gallego faladas fora da  comunidá».