viernes, 9 de septiembre de 2022

BALBINO TESTA FERNÁNDEZ

 Algunhas notas diferenciais no galego de Asturias.
Balbino Testa Fernández.
instituto da Língua Galega. Universidade De Santiago.

      O traballo que imos  presentar aquí vaise centrar na descripción dunha serie de fenómenos lingüísticos a partir dunha zona mui concreta do panorama lingüístico galego: a terra Navia

(...)

      Estructurando-lo traballo atendendo, en primeiro lugar, a unha serie de indefinidos que non están entendidos no galego común, como por exemplo as formas dalgún, daquén e daqué e fixemos unha pequena incursión neste punto nas formas con valor partitivo del, dela (della), delos (deles), delas (dellas). Máis tarde, tratamos de analizar algúns recursos que nós chamamos enfáticos e de reforzo incluídos dentro do ámbito da negación: estamos a falar de formas como miga e faragulla utilizadas a cotío para expresar ou para reforza-la negatividade dunha secuencia.