miércoles, 15 de abril de 2020

Tamèn temos que advertir que algúns concellos presentan áreas que podemos considerar de asturiano occidental ou mesmo por outros autores (Babarro, 2003) de galego de transición, como acontece en zonas orientais dos concellos de Navia, Villaión, Allande é Ibias.

Son os concellos de Allande, Boal, Castropol, Coaña, Eilao, El Franco, Grandas de Salime, Ibias, Navia, Pezós, San Martín de Ozcos, Santaella de Ozcos, Santiso de Abres, Tapia de Casarego, Taramundi, A Veiga, Vilanova de Ozcos e Villaión, ao que habería que amecer, por posouir características lingüísticas e culturales semellantes.
Tamèn temos que advertir que algúns concellos presentan áreas que podemos considerar de asturiano occidental ou mesmo por outros autores (Babarro, 2003) de galego de transición, como acontece en zonas orientais dos concellos de Navia, Villaión, Allande é Ibias.Contribución ao Dicionario Galego.
O léxico do Galego de Asturias.
Tese de Doutoramento presentada por
D. Carlos Xesús Varela Aenlle