domingo, 1 de abril de 2012

«existe úa total desigualdá xurídica» entre os «gallegoparlantes da comunidá gallega e os que falan variedades dialectales de esta llingua en Asturias, León e Zamora».«Existe úa total desigualdá xurídica» entros «gallegoparlantes da comunidá gallega e os que falan variedades dialectales de esta llingua en Asturias, Lleón e Zamora».

El Fiscal Superior de Galicia califica de «limbo xurídico» a situación dos "falantes de gallego da comarca del Navia-Eo» insistindo en que  a Xunta debería traballar mediante acordos cos gobernos limítrofes pra «fomentar e salvaguardar el gallego destas zonas». «No con ánimo territorial expansivo» sinón pra  «evitar a desaparición das variedades lingüísticas del gallego faladas fora da  comunidá».


2 comentarios:

Suso F. Acevedo dijo...

Aproximadamente a metade do alumnado matriculado en Ribadeo en cursos preparatorios para a obtención dos CELA é asturiano; aproximadamente a metade do alumnado que cursa o bacharelato de adultos en Ribadeo é asturiano. Na práctica, a Xunta de Galicia xa está investindo cada ano unha boa cantidade de recursos en formar en galego a xente do occidente de Asturias. ¿Non sería cousa de regular dunha vez, mediante convenios, este feito para os eonaviegos puidesen incorporar xa a aprendizaxe do galego desde nenos?

Quique Roxíos dijo...

Que pena de políticos. Aproveitar a cultura autóctona é algo que fain os paises máis ricos e importantes. Se non cuidamos lo noso nunca saliremos del atraso. Pero tamén temos culpa os que nun somos políticos, claro.