domingo, 7 de febrero de 2010

Artículo 2 da Lei de Promoción del Bable/Asturianode uso y promoción del Bable/Asturiano.
Artículo 2. -Gallego/asturiano.


"El réximen de protección, respeto, tutela i desenvolvemento establecido nesta Lei pral bable/asturiano extenderáse, mediante regulación especial al gallego/asturiano nas zonas nas que ten carácter de modalidad llingüística propia."
....
(Lei Orgánica 7/1981, de 30 de dicembre, modificada por as leises orgánicas 3/1991, 1/1994 y 1/1999 i por a lei 26/1997)
Nun fai referencia ningúa al gallego asturiano.

.

No hay comentarios: