sábado, 4 de octubre de 2008

As falas galegas de Asturias e de Castela-León teín úa forte personalidade... que as separan del galego "normativo" actual."Lingüísticamente, non cabe dúbida de que as falas galegas de Asturias e de Castela-León tein unha forte personalidade, por presentaren trazos fonéticos e léxicos de alto rendemento que as separan del galego "normativo" actual, empezando polos diminutivos, pasando polos artgos e polos pronomes e acabando nos verbos irregulares." ... "Tendo en conta que as falas del occidente de Asturias son unha variante del galego oriental, as presentes normas tein como principal referencia a actual normativa galega oficial d 1982, elaborada polo Instituto de Lingua Galega da Universidade de Santiago e pola Real Academia Galega, de igual modo que el catalán da Comunidade Valenciana, das Illas Baleares, del Rosellon Francés e da vila sarda de Algher tein como referente as normas ortográficas e morfolóxicas de IEC (Institut d`Estudis Catalans)"


Normas Ortográficas e Morfolóxicas del Galego de Asturias
B. Fernández Braña, Xosé Carlos Alvarez Blanco, Xoán Babarro González, Francisco Fernández Rei, Celso Martínez Fernández, Antonio Meilan García, Antón Santamarina Fernández
MDGA, 1990
1 comentario:

Daniel dijo...

La Fala del occidente de Asturias evidentemente tiene su personalidad, como la gente del occidente se sienten muy asturianos. Saludos.