jueves, 18 de septiembre de 2008

Gallego: Variedade del portugúes falada en Galicia, i úa franxa de territorio limitrofe que abraca á parte máis occidental de Asturias...Gallec: varietat del portuguès parlada a Galicia i una franja de territori limitrofe que compren la part més occidental d`Asturies, l`oest de la provincia de Lleó i el nord-est de la provincia de Zamora.

...

La questió de l`estandarització del gallec encara no s`ha resolt i actualment hi ha dues tendencies normativizadores diferents: `l`"aillacionista" i la "reintegracionista". L`arrel de la divergencia està que els primers acepten la partició de la comunitat llingüística que a la edat mitjana unía Galicia amb Portugal, i els segons no.

...

A Asturias es produeix la mateixa polémica, però ara entre els partidaris de la normativa oficial gallega i els defensors d`una normativa particular pròxima a l`asturiana.

Ignasi Badía i Capdevila

Enciclopedia de las Llengues d`Europa

Enciclopedia Catalana

Barcelona, 2002

No hay comentarios: