viernes, 28 de octubre de 2011

... ningún dos argumentos da científicamente demostrada galeguidade lingüística das falas eonaviegas ten sido contestada por ninguén...

... O Informe Lingüístico sobre a Nosa Terra del Eo-Navia Occidente de Asturias (2007) da Asociación Abertal del Eo-Navia, no orixinal eonaviego e nas tres traduciois que lle fixeron: ao asturiano, por Esperanza Mariño Dávila; ao catalán, por Cristina Rodriguez Alonso; e a tradución ao castelán, por Xiao Mon Chao.


Este informe é a resposta científica máis contundente e documentada que se lles ten dado aos intentos acientíficos, demagóxicos e ideolóxicos de xebrar el galego eonaviego do conxunto dos falares galegos.Pasados tres anos da súa saída á rúa, ningún dos argumentos proporcionados polo Informe sobre a científicamente demostrada galeguidade singüística das falas eonaviegas ten sido contestada por ninguén.


Catedrático de Universidad de Vigo en Historia y Dialectología del Gallego


Licenciado y doctorado en Filología Gallega por la Universidad de Santiago de Compostela


"Recolla de achegas á lingua e literatura galegas de Asturias"


Edita Universidá de Vigo


ISBN 978-84-8158-456-1

No hay comentarios: