domingo, 22 de marzo de 2009

Hai un reconocemento explícito ou implícito da existencia da llingua gallega nel occidente del Principado
Por parte dos actuais investigadores do asturiano naturais do Principado, pódese dicir que hai un recoñocemento, explícito ou implícito, da existencia da lingua galega no occidente do Principado, pero ás veces prodúcese certo silenciamento e quizais unha deliberada imprecisión con respecto ó seu dominio xeográfico, imprecisión que se acentúa á hora de tratar da normalización desa lingua.


Xoán Babarro González

GALEGO DE ASTURIAS

ISBN: 9788495892140. 2003

No hay comentarios: